Välkommen till Bentley User Group Sweden

Välkommen till den svenska användarföreningen för Bentley Systems programvaror. Genom föreningen blir vi starkare i dialogen med Bentley och kan gemensamt bidra till utveckling och svenskanpassning av programvaror.

Om du använder MicroStation, OpenRail, OpenRoads eller något annat av utav Bentleys produkter är du välkommen att bli medlem i BUS och dela med dig av dina erfarenheter till resterande av föreningens medlemmar.

Välkommen till Bentley User Group Sweden

Välkommen till den svenska användarföreningen för Bentley Systems programvaror. Genom föreningen blir vi starkare i dialogen med Bentley och kan gemensamt bidra till utveckling och svenskanpassning av programvaror.

Om du använder MicroStation, OpenRail, OpenRoads eller något annat av utav Bentleys produkter är du välkommen att bli medlem i BUS och dela med dig av dina erfarenheter till resterande av föreningens medlemmar.

Välkommen till årsmöte och användardagar 2021!

Precis som förra året så kommer årets årsstämma genomföras på TEAMS och en separat länk för det kommer skickas ut via mail. 
I samband med årsstämman kommer vi även hålla en digital användarkonferens. 

Skanna QR-koden eller klicka på knappen nedan för att anmäla dig.
Länk till dagordningen för årsstämman.

Agenda

Tid Presentation Presentatör
12:00-12:45 Årsstämma för medlemmar BUS
13:00-13:45 Keynote Civil Ian Rosam
14:00-14:45 MicroStation Marco Salino
15:00-15:30 What is iTwin Ian Joyce
15:30-15:50 Användarpresentation BUS
16:00-16:45 PW Integration with teams Dan Cutler, Hans Koorneef
16:45-17:00 Avslutning BUS