Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur den idealla föreningen Bentley User Group Sweden (BUS) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
Personuppgiftsansvarig
Bentley User Group Sweden BUS) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling av personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta gäller personuppgifter som samlas in via denna webbplats, samt de registreringssidor som administreras av Föreningshuset Sedab AB samt Föreningshuset Sedab ABs databas där BUS har sitt medlemsregister. Föreninghuset SEDAB AB ansvarar för att följa gällande lagstiftning samt avtal med BUS.
Anmälningar till medlemsansökan och event
Efter Medlemsansökan registreras du med Namn och organisation samt adress/faktura adress i vårt medlemsregister. Som registrerad medlem så godkänner du att BUS skickar ut information till dig som medlem. Det görs exempelvis inför dom årliga användardagarna. BUS kommer ej att lämna ut personuppgifter från medlemsregistret till annan part.
 
Bentley kan skicka information till deltagare på användardagar och andra event om detta först har godkänts av den anmälda deltagaren genom att aktivt val på registreringssidan, se nedan.
 
Personuppgifter (namn, företag, adress, e-post, kostavvikelser samt andra uppgifter som du lämnar i samband med event) sparas bara så länge som det krävs för administrationen av eventet. 
 
Namn och organisation finns med på deltagarförteckningen som delas ut vid evenemanget om inget annat meddelats oss. Vid de tillfällen vi tar betalt för event sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
 
Deltagarförteckning med namn, organisation samt e-postadress kommer att delges vår sponsor Bentley. Beroende på antal deltagare på BUS event så beräknas uppnådd sponsorsumma. För att få sponsorbidrag från Bentley så är BUS skyldiga att efter ett event delge Bentley deltagarförteckning. De som önskar information skickad direkt från Bentley på den i anmälan uppgivna e-postadress ges möjlighet att godkänna detta som tillval när anmälan görs till event (s.k Opt-in). Personer som ej kryssat i detta tillval får inte någon info skickad.
Rätt att begära information
Vill du veta om hur BUS behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas hos BUS och att få uppgifter korrigerade.
Hur du begär ut informationen
Ett så kallat registerutdrag, kan du begära ut gratis en gång per år, med den information som vi har registrerad om dig. En begäran om ett registerutdrag måste skrivas under och skickas till oss med post på följande adress:
 
Bentley User Group Sweden
C/O  Föreningshuset SEDAB
Virkesvägen 26
20 30 Stockholm