Handlingar till årsmöte 2022

I samband med Bentleydagarna äger föreningens årsmöte rum. Nedan finner ni en lista med dokument som hör till årsmötet. Revisionsberättelse 2021 Årsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse 2021

Handlingar till årsmöte 2022 Läs mer »